Ống thép

1.Ống Thép Tròn

Ống Thép Tròn

– Công ty đưa vào hoạt động nhà máy cán nguội với công suất khoảng 50.000 tấn/năm.

NGUYÊN LIỆU:
– Nhập 100% từ những nước có ngành công nghiệp lớn trên thế giới.

SẢN PHẨM CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG CHÍNH:
– Ống thép mạ kẽm đường kính D21.2-D126.8 theo TCBS 1387/1985.
– Ống thép đen hàn đường kính D12.7-D126.8 theo TCVN 3783-83.
– Ống thép chữ nhật kích thước từ 10×30 đến 60x120mm.
– Ống thép hình vuông kích thước từ 12×12 đến 100x100mm theo tiêu chuẩn TC01-2001.
– Ống thép tròn    12.7 –   113.5

ỨNG DỤNG
– Nhà xưởng và nhà kho.
– Nhà để xe và máy móc.
– Nhà thi đấu, công trình công cộng.
– Phòng trưng bày, trường học, bệnh viện, chợ, nhà ở chung cư.
– Văn phòng công trường.


2.Ống Thép Vuông

Ống Thép Vuông

– Công ty đưa vào hoạt động nhà máy cán nguội với công suất khoảng 50.000 tấn/năm.

NGUYÊN LIỆU:
– Nhập 100% từ những nước có ngành công nghiệp lớn trên thế giới.

SẢN PHẨM CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG CHÍNH:
– Ống thép mạ kẽm đường kính D21.2-D126.8 theo TCBS 1387/1985.
– Ống thép đen hàn đường kính D12.7-D126.8 theo TCVN 3783-83.
– Ống thép chữ nhật kích thước từ 10×30 đến 60x120mm.
– Ống thép hình vuông kích thước từ 12×12 đến 100x100mm theo tiêu chuẩn TC01-2001.
– Ống thép tròn    12.7 –   113.5

ỨNG DỤNG
– Nhà xưởng và nhà kho.
– Nhà để xe và máy móc.
– Nhà thi đấu, công trình công cộng.
– Phòng trưng bày, trường học, bệnh viện, chợ, nhà ở chung cư.
– Văn phòng công trường.


3.Ống Thép Hình chữ Nhật

Ống Thép Hình chữ Nhật

– Công ty đưa vào hoạt động nhà máy cán nguội với công suất khoảng 50.000 tấn/năm.

NGUYÊN LIỆU:
– Nhập 100% từ những nước có ngành công nghiệp lớn trên thế giới.

SẢN PHẨM CUNG CẤP THỊ TRƯỜNG CHÍNH:
– Ống thép mạ kẽm đường kính D21.2-D126.8 theo TCBS 1387/1985.
– Ống thép đen hàn đường kính D12.7-D126.8 theo TCVN 3783-83.
– Ống thép chữ nhật kích thước từ 10×30 đến 60x120mm.
– Ống thép hình vuông kích thước từ 12×12 đến 100x100mm theo tiêu chuẩn TC01-2001.
– Ống thép tròn    12.7 –   113.5

ỨNG DỤNG
– Nhà xưởng và nhà kho.
– Nhà để xe và máy móc.
– Nhà thi đấu, công trình công cộng.
– Phòng trưng bày, trường học, bệnh viện, chợ, nhà ở chung cư.
– Văn phòng công trường.