Giàn giáo xây dựng

Giàn giáo công tác theo đúng nghĩa nguyên thủy của từ giàn giáo là những loại hệ kết cấu dạng thanh, dạng khung, dạng dàn để đỡ hệ thống sàn công tác cho con người làm việc an toàn trên cao. Về sau, được mở rộng ra để gọi tất cả các thiết bị nâng đỡ vị trí công tác của công nhân xây dựng khi họ làm việc trên cao.
Giàn giáo công tác là thiết bị giúp con người có thể làm việc trên cao một cách an toàn. Dàn giáo công tác sử dụng chủ yếu trong xây dựng tuy nhiên nó còn có thể dùng cho các lĩnh vực công việc khác như: bảo trì, vệ sinh hệ thống vách kính bao quanh các nhà cao tầng, lắp đặt và sửa chữa hệ thống chiếu sáng đô thị, cứu hỏa,…


1.Khung 1700 x 1250 có đầu nối

Giàn giáo khung 1700x1250 không đầu nối
Loại Khung chính Giằng chéo Sàn thao tác Kích chân
Bộ /
Set of 120m2
42 72 12 14
Bộ /
Set of 360m2
130 240 40 26

2.Khung 1700 X 1250 không đầu nối

Giàn giáo khung 1700x1250 không đầu nối
Loại Khung chính Giằng chéo Sàn thao tác Kích chân
Bộ /
Set of 120m2
42 72 12 14
Bộ /
Set of 360m2
130 240 40 26

3.Khung H1530X1250 không đầu nối

Giàn giáo khung 1700x1250 không đầu nối
Loại Khung chính Giằng chéo Sàn thao tác Kích chân
Bộ /
Set of 120m2
42 72 12 14
Bộ /
Set of 360m2
130 240 40 26

4.Khung H1530X1250 có đầu nối

Giàn giáo khung 1700x1250 không đầu nối
Loại Khung chính Giằng chéo Sàn thao tác Kích chân
Bộ /
Set of 120m2
42 72 12 14
Bộ /
Set of 360m2
130 240 40 26

5.Khung 1700 X 900 có đầu nối

Giàn giáo khung 1700x1250 không đầu nối
Loại Khung chính Giằng chéo Sàn thao tác Kích chân
Bộ /
Set of 120m2
42 72 12 14
Bộ /
Set of 360m2
130 240 40 26

6.Khung 1200 X 1250 không đầu nối

Chi tiết H: 1200
W: 1250 L
Không đầu nối
Độ dày: 2mm

7.Khung 1700 X 900 không đầu nối

Chi tiết H: 1200
W: 1250 L
Không đầu nối
Độ dày: 2mm

8.Khung 900 X 1250 không đầu nối

Chi tiết H: 1200
W: 1250 L
Không đầu nối
Độ dày: 2mm

9.Giằng chéo


10.Sàn Thao tác


11.Thang leo


8.Khung 900 X 1250 không đầu nối

Điểm chịu tải trọng Điểm chịu tải trọng
Điểm A 5
Điểm B 3,5
Điểm C 3,0
Điểm D 2,0
Điểm E 1,2
Điểm F 1,0