Coffa

1.Panel tấm phẳng

Panel tấm phẳng
Chiều dài Chiều rộng chiều dày
Từ

 

600

 

900

 

1.200

 

1.500

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63


2.Tấm góc ngoài

Tấm góc ngoài

3.Tấm góc trong

Tấm góc trong

4.Coffa thép

Coffa thép

5.Panel

Panel coffa

6.Coffa pha góc

Coffa pha góc

7.Coffa tấm phẳng

Coffa tấm phẳng